Zadanie 17.3.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.

Dištančné vzdelávanie

HUDOBNÁ NÁUKA

17.3.2021

1.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 23/ cv. 34

2.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 36, 37

3.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 30, 31

4.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 23, 24, 25, 26, 27/ cv. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

1.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 36, 37/ 31, 32

2.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 25

3.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47