Zadanie 24.3.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.