Zápis do SZUŠ Skalité na šk. rok 2022/2023

Pozývame Vás!

Na zápis môže prísť každý od 5 do 25 rokov veku. Zapísať sa možno do týchto odborov:
» hudobný odbor

» výtvarný odbor

» tanečný odbor

» literárno-dramatický odbor

» multimediálny odbor – od 10 rokov

Školné sa uhrádza v dvoch splátkach:
1. za obdobie september až január (termín úhrady do 15.10)
2. za obdobie február až jún (termín úhrady do 28.2.)

Školné za individuálny odbor je 35€ / polrok.

Školné za skupinový odbor je 25€ / polrok

Prihlásiť sa môžete aj elektronicky do 15.9.2022 cez odkaz

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=895